110.000 underskrifter mot EU-kontroll for MC

Fra venstre: Morten Hansen, Gerard Livett og Frédéric Jorge fra FEMA overlverte 110.000 underskrifter til EU-kommisjonenFra venstre: Morten Hansen, Gerard Livett og Frédéric Jorge fra FEMA overlverte 110.000 underskrifter til EU-kommisjonenFredag 14. oktober troppet representanter for FEMA opp hos EU-kommisjonen og overleverte 110.000 protestunderskrifter mot et mulig EU-direktiv som vil gjøre periodisk kontroll for motorsykler obligatorisk i alle land i EØS-området.

Underskriftsaksjonen bar navnet "No to Mandatory Inspections" og startet som en reaksjon på en webkonsultasjon EU-kommisjonen gjennomførte i november 2010. Her ble borgere i EU bedt om å si sin mening om å utvide EU-kontroll til også å gjelde motorsykler. EU-kommisjonen ble overrasket over det store engasjementet. Vanligvis er det bare et par tusen som deltar i slike konsultasjoner, men denne gangen fikk man mer enn 10.000 svar. Ennå mer overrasket ble nok Kommisjonen når over 90% av de som svarte var mot ideen!

Motorsyklistenes begrunnelse for å protestere mot en slik harmonisert EU-kontroll for MC er at det ikke vil ha noen trafikksikkerhetseffekt. Den store MAIDS undersøkelsen fra 2004 forteller at teknisk svikt er ulykkesårsak i kun 0,3% av MC-ulykkene i Europa. Dessuten er det bevist at land med EU-kontroll for motorsykler ikke har bedre ulykkesstatistikk enn land uten. NMCUs generalsekretær Morten Hansen var med og overleverte underskriftene til Kommisjonen. Deriblant de 5000 norske underskriften som har blitt samlet inn på messer og treff i løpet av året.

- EU-kommisjonen forsøker å løse et problem som ikke finnes. Ulykkesstatistikken forteller at det ikke finnes noe behov for en slik obligatorisk periodisk tekniske kontroll. Teknisk svikt er ikke årsak til MC-ulykker. Skal man ta millioner av euro ut av lommene til europeiske motorsyklister bør de heller brukes på tiltak vi vet virker, sier Morten Hansen i en kommentar etter overleveringen av underskriftslistene.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.