For 40 år siden …

Golsfjellet 19. november 1972: Det første sentralstyret i NMCU er nettopp valgt. I midten ser vi NMCUs første formann, Ole Martin Haakonsen.Golsfjellet 19. november 1972: Det første sentralstyret i NMCU er nettopp valgt. I midten ser vi NMCUs første formann, Ole Martin Haakonsen.Helt fra nyttår 1972 hadde man i MCEK (Motorsykkel Entusiasters Klubb) snakket om at norsk motorsyklisme ville være tjent med at klubbene i Norge samarbeidet. Det første skrittet på veien til at NMCU ble dannet kom da MCEKs generalforsamling vedtok å sende et opprop til alle klubber man hadde adressen til.

Svarene lot ikke vente på seg og det ble innbudt til et møte på Haraldsheimen i Oslo i slutten av april 1972. Her besluttet man at det skulle holdes et konstituerende møte på Gol i november samme år.

18. og 19. november møttes en liten gjeng framsynte motorsyklister i begynnelsen av 20-årene på ei hytte på Golsfjellet. Her startet de Norsk Motorcykkel Union. Motorsyklistene kom fra Grenland MC-Klubb, Bergen MC-Klubb, Kongsvinger MC-Klubb, Drammen MC-Klubb og MCEK (Oslo). De framsynte motorsykkelungdommene valgte Ole Martin Haakonsen fra Lier i Buskerud til NMCUs første leder - eller formann som det het i de dager.

Under kan du lese Ole Martin Haakonsens lederartikkel i det aller første nummeret av MC-bladet. Vi legger ikke skjul på at vi er stolte over at NMCU også i dag, 40 år seinere, driver etter nøyaktig de samme prinsippene og idealene som Haakonsen snakker om i sin lederartikkel:

Formannen har ordet:

Endelig! Norske touringmotorsyklister har fått sin egen organisasjon. Den 19. november (1972) ble Norsk Motorcykkel Union stiftet. Det første lovverket ble forfattet, det første landsstyret valgt og mulighetene - og arbeidet - ligger foran oss. La oss se litt på det første.

Ole Martin Haakonsen kjører fortsatt motorsykkel. Han er både gatemotorsyklist og blant de aller beste i landet i klassisk sidevognscross (foto: Erlend Koppergård).Ole Martin Haakonsen kjører fortsatt motorsykkel. Han er både gatemotorsyklist og blant de aller beste i landet i klassisk sidevognscross (foto: Erlend Koppergård).Hvis vi nå, for en gangs skyld, viser at i hvert fall én gruppe nordmenn kan stå sammen om en sak, er det klinkende klart at vi, kanskje først og fremst som pressgruppe, har enorme muligheter. Vi kan motorsykkel og motorsyklisme, vi vet hva som er riktig og hva som er galt med gjeldende regler og bestemmelser. Vi vet også, av erfaring, at hver for oss har vi ingen ting å si overfor våre myndigheter og bestemmende etater. Men, og det er viktig, vi er med stort og smått ca 200.000 og jeg er personlig ikke et øyeblikk i tvil om at vi sammen kan øve det press og den innflytelse vi mener og vet er nødvendig.

Innen våre rekker dør år om annet motorsyklister som hvis de visste bedre hadde overlevd. De aller fleste av oss har vært igjennom situasjoner som det ikke er vår skyld at vi kom helskinnet fra, og vi har lært av våre feil. Hvorfor i all verden skal ikke andre også lære av dem? Vi behøver ikke se på at det står gale og livsfarlig ting i lærebøkene. Vi behøver ikke sitte med hendene i fanget og se på at folk som skal ha førerkort for motorsykkel må øvelseskjøre ulovlig. Hvorfor skal ikke vi ha de samme rettigheter som bilistene har? Dette mine venner er det vi må slåss for. Det er helt klart at kampen vil bli lang og hard, men så lenge vi kjemper har vi i hvert fall ikke tapt.

Oss i mellom har vi også store oppgaver. År for år øker antall treff og andre arrangementer. Ved å koordinere, drive PR for og hjelpe disse tror jeg vi kan bevirke at ting beveger seg i positiv retning. Alt dette vil selvfølgelig kreve en masse arbeid hvis det skal kunne gjennomføres. Vi i det første landsstyret skal selvfølgelig gjøre alt vi kan, men vi er bare fem og vi er nødt til å ha dere alle sammen med oss hvis vi skal lykkes i våre bestrebelser for å høyne motorsyklistenes og motorsyklismens standard i Norge.

Til slutt en henstilling. Det vi mest av alt mangler er goodwill og den kan vi bare skape selv. La oss derfor så langt som mulig vise at vi, til tross for skinndresser og hjelmer, er skikkelig ungdom som ingen behøver være sinte på eller redde for.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.