Alt klart for underskinner

EuroRAP, organisasjonen som vurderer sikkerheten på det europeiske veinettet, har nettopp publisert en rapport som anbefaler innføring av MC-vennlige rekkverk. Også Statens vegvesen sin egen Håndbok 245 om MC-sikkerhet, anbefaler at man tar i bruk MC-vennlige rekkverksløsninger.

 

Sammen med Vegdirektoratet og Hallingplast AS har NMCU vært hos Nordic Test Center på Lista og kjørt fullskalatester på en norskprodusert underskinne i miljøvennlig plast. Underskinnen besto alle formelle tester og er nå offisielt godkjent for bruk i Norge.

 

Samtid ble det foretatt retardasjonstester med en testdukke iført ulike typer kjøreutstyr. Verdiene fra disse retardasjonstestene blir nå, sammen med ulike kurveradier og ulike hastighetssoner brukt til å lage kriterier for hvor slike underskinner bør settes opp. Disse kriteriene blir i løpet av september skrevet inn i Rekkverksnormalen, gjennom det gjort gjeldende som obligatoriske krav.

 

I sin innstilling til Nasjonal transportplan har et stort flertall i Stortingets transportkomité skrevet i en merknad der man ber Regjeringen vurdere å starte montering av slike MC-vennlige underskinner etter en opptrappingsplan

 

Med en norskprodusert godkjent underskinne, klare kriterier nedfelt i Rekkverksnormalen og en sterk anbefaling fra Transportkomiteen ligger nå alt til rette for at norske veimyndigheter umiddelbart kan begynne å ta i bruk underskinner på rekkverk i farlige svinger etter en opptrappingsplan.

 

Se video av test med crash test dummy mot underskinner her

 

Se video fra en av retardasjonstestene med crash test dummy her


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.