Amatørbygde motorsykler

I dag ble det offisielt: Samferdselsministeren innfrir kravet vårt om å utrede mulighetene for å innføre en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy i Norge.

I pressemeldingen på Samferdselsdepartementets webside står det:

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil sette ned en gruppe som skal utrede nærmere om det er grunnlag for å etablere en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy. Utredningen skal også se nærmere på premissene for en slik ordning, som vil kunne legge til rette for at kjøretøyentusiaster skal kunne utøve hobbyen sin på en god måte.Gruppen skal etter planen bestå av representanter fra berørte myndigheter og organisasjoner som Norsk Motorcykkel Union og AMCAR Norge.Problemstillingen med amatørbygde kjøretøy, uavhengig av om det gjelder bil eller motorsykkel, er at disse kjøretøyene ofte ønskes godkjent uten at kjøretøyet er i henhold til dagens regelverk. Arbeidsgruppen vil bli opprettet i nær framtid. 

Les mer om saken hos MC24


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.