Bent Ording gjenvalgt som leder i NMCU

Det nyvalgte sentralstyret i NMCU.Det nyvalgte sentralstyret i NMCU.Bent Ording la fram en årsberetning som vitnet om stor aktivitet, både på organisasjonsnivå og på den MC-politiske arenaen, mens kasserer, Kristian Vehus, presenterte et årsregnskap med en omsetning på 3,5 millioner og et overskudd på 120.000 kroner.

 

Det var levert inn tre forslag til årsmøtet. Alle tre handlet om endring av vedtektene. Et forslag fra valgkomiteen om å redusere antall sentralstyremedlemmer med 2 styremedlemmer fikk ikke flertall. Sentralstyret ønsket at NMCU skulle gå over fra å velge interne revisorer til å bruke et eksternt, profesjonelt statsautorisert revisjonsfirma, noe som ble vedtatt. Vedtatt ble også et forslag fra sentralstyret om en flat modell for tildeling av driftsmidler til kretsene.

 

Når Bent Ording la fram sentralstyret forslag til virksomhetsplan for neste driftsår var han veldig tydelig på at hovedmålsettingen måtte være å øke NMCUs medlemstall, slik at dette bedre står i forhold til den faktiske innflytelsen NMCU har. Årsmøtet var enig og bestemte at det snarest skal utarbeides en medlemsøkningsstrategi.

 

Det var tre søkere til Norgestreffet i 2012: Brevik MC, Lofoten MC og Svolvær MC Sluken. Svolvær ble dessverre forhindret fra å presentere sitt kandidatur. Både Brevik og Lofoten presenterte gode opplegg for 2012, men når man kom til avstemmingen var det Lofoten som fikk flest stemmer.

 

Det ble ikke lagt fram forslag om endring av kontingenten, så den forblir den samme. Budsjettet ble vedtatt med en forventet omsetning på ca 3,4 millioner kroner.

 

Bent Ording ble gjenvalgt som leder, uten motkandidater. Styremedlem Tor Seim ble også gjenvalgt uten motkandidat. Bjørn Vigen rykket opp fra vara til sentralstyremedlem, og nytt varamedlem ble Arvid Mikkelsen fra Sande i Vestfold.

 

Etter at Bent Ording hadde takket Ketil Schjei, som gikk ut av styret, for innsatsen og overlevert en liten plakett til vertskapet, innledet generalsekretær Morten Hansen til en timelang debatt under tittelen "Motorsykkelkjøring blir aldri risikofritt". Debatten viste med all mulig tydelighet at NMCUs medlemmer nå mener at organisasjonen nå må ta sterkere til motmæle mot "trafikksikkerhetsfundamentalistene" og deres mange utspill om å begrense motorsykkelkjøring.

 

Referat fra årsmøtet finner du her (pdf)


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.