Bodøværing valgt til ny leder i NMCU

Sentralstyret i neste driftsår. Tor Arne Ljunggren, den nye lederen, står som nummer fem fra venstre.Sentralstyret i neste driftsår. Tor Arne Ljunggren, den nye lederen, står som nummer fem fra venstre.Takket være Brevik MC, som stilte opp med sitt gedigne klubbhus og velsmurte organisasjon, ble NMCUs årsmøtet avviklet på en effektiv og hyggelig måte. Årsmøtet ble åpnet med 88 stemmeberettigete til stede i salen, og ordstyrer Hans Petter Strifeldt ledet møtet gjennom en rekke viktig avstemminger og beslutninger.

Avtroppende leder la fram en årsberetning som vitnet om stor aktivitet, særlig på den MC-politiske arenaen, der NMCU var involvert i en rekke viktige prosesser, både i Norge og i Europa. Årsberetningen fortalte også om en liten vekst i antall medlemmer. Kasserer presenterte et årsregnskap som viste et lite overskudd og en omsetning på om lag 3,4 millioner kroner. Det var to søkere til Norgestreff i 1013. Begge søkerne la fram gode planer, og årsmøtet fikk et vanskelig valg. Til slutt var det et samarbeid mellom Cowboys MC Lista, Lyngdal MC og Harley-Riders MC Lyngdal som vant foran Sandnes MC. I år var det satt fram flere forslag til endring av NMCUs MC-politiske plattform. Blant de viktigste var formuleringen om at ingen skal kjøre på offentlig vei med et helt udempet eksosanlegg, formuleringen om at MC er et miljøbesparende alternativ i bytransport og formuleringen om at NMCU nå er ekstremt oppmerksom på at straffetiltak mot ”ulydighet” ikke må kamufleres som tiltak for bedre trafikksikkerhet.

Sentralstyret la fram forslag at kontingenten skulle økes med 10 %. Forslaget fikk flertall, slik at kontingent for klubbmedlemmer økes til 275 kr og kontingent for enkeltmedemmer økes til 330 kr. Budsjettet ble vedtatt med en forventet omsetning på ca 3,4 millioner kroner. Under valget kom det ikke mindre enn tre benkeforslag, som alle gikk gjennom. Ny leder ble Tor Arne Ljunggren fra Bodø MC. Etter årsmøtet dekket Brevik MC til årsmøtemiddag, og deretter var det sosialt samvær til langt utover natta.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.