Bukken skal passe havresekken

Daværende NMCU-leder, Hans Petter Strifeldt, i høring om uavhengig veitilsyn i TransportkomiteenDaværende NMCU-leder, Hans Petter Strifeldt, i høring om uavhengig veitilsyn i TransportkomiteenSaken om uavhengig veitilsyn går helt tilbake til raset i Hankleivtunellen på E18 i Vestfold i 2006. Statens vegvesen sine mange forsøk på å bortforklare at 20 tonn stein hadde falt ned fra taket i tunellen førte til at Trygg Trafikk og trafikantorganisasjonene i Norge sammen krevde innføring av et uavhengig veitilsyn - et "folkets veitilsyn".

 

Samferdselsdepartementet opprettet derfor en egen NOU (Norges Offentlige Utredninger) for saken og konklusjonene fra dette utvalget anbefalte at det ble opprettet et uavhengig tilsyn for vegsektoren, slik de andre transportsektorene allerede har.

 

Det er derfor litt underlig at Regjeringen ikke ser ut til å ha forstått at uavhengig er et nøkkelord i NOU'ens anbefaling. I en pressemelding fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa påstår hun at habilitet blir ivaretatt ved at tilsynsenheten blir flyttet ut av Oslo og at enheten legges direkte under Vegdirektøren. Som om Vegdirektøren ikke har noe med Statens vegvesen å gjøre ...?

 

- Snakk om selvmotsigelse, sier NMCU-leder Bent Ording. Dette er nesten som å legge Mattilsynet under Næringsmiddelbedriftenes Landsforening! Når tilsynet ikke er uavhengig hadde det vært bedre om vi ikke hadde fått noe tilsyn i det hele tatt.

 

I en pressemelding sier Trygg Trafikk at man er kritisk til et slikt internt tilsyn: - Et tilsyn hvor en statlig etat kun fører tilsyn med seg selv kalles vanligvis internkontroll, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg, som frykter at uten et uavhengig veitilsyn vil flere og flere vegsaker bli løst gjennom rettssaker.

 

Les hva Aftenposten skriver om saken

Les hva TV2 hjelper deg skriver om saken.

Les hva MC24 skriver om saken.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.