Buskerud: Vårmøte i MC-Forum

Fra Erik Eriksson, NMCUs fylkessekretær i Buskerud, har vi fått denne lille oppdateringen: - Her i Buskerud konsentrere vi oss nå mest om planlegging og gjennomføring av vår første TS-dag for motorsyklister. Vi er godt i gang, og skal nok få alle detaljer på plass til den 20. mai.  

MC-Forum Buskerud har hatt tre møter siden nyttår, og beregner å ha enda et par til før vi har et ordinært vårmøte. På dagsorden har vi har Rv285 mot Skaret under oppsyn etter ny-åpningen tidligere i vår. Her har foreløpig ikke skader på underskinner blitt fulgt opp. I tillegg følger vi med på oppgradering av Fv40, mellom Kongsberg og Svene, siden vi tidligere har pekt på denne veien som 0-visjonsstrekning for MC.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.