Claes Tingvall - før og nå

Claes Tingvall, svensk trafikksikkerhetsdirektør og Nullvisjonens "far"Claes Tingvall, svensk trafikksikkerhetsdirektør og Nullvisjonens "far"Den svenske trafikksikkerhetsdirektøren, Claes Tingvall, regnes som en av opphavsmennene til Nullvisjonen. I 1999 deltok Tingvall i en TV-debatt med representanter for vår svenske søsterorganisasjon SMC. Her kom han med følgende uttalelse:  - Motorsykler er uforenlig med Nullvisjonen og må på sikt bort fra veien. Et forbud er imidlertid umulig av hensyn til demokrati og borgernes frihet. De som absolutt vil kjøre motorsykkel må få lov til å fortsette med det, men vi må unngå nyrekruttering. Det vil aldri fungere å kombinere motorsykler med våre høye ambisjoner om trafikksikkerhet.

Siden 90-tallet har motorsyklistene, ikke bare i Sverige og Norge, men i hele Europa, gjort en kjempejobb og forbedret sin egen sikkerhet radikalt. Ett godt eksempel er Full Kontroll/Godt Tenkt. Et annet godt eksempel på motorsyklistenes høye sikkerhetsbevissthet er investeringene i ikke-påbudt kjøreutstyr. NMCU har regnet ut at norske motorsyklister har investert 1,2 milliarder kroner i slikt utstyr.

Også Claes Tingvall har fått med seg at noe har skjedd. Hør hva Tingvall sa om motorsyklister og trafikksikkerhet på en konferanse i Sverige i april.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.