De nordiske MC-organisasjonene med felles standpunkter

I forbindelse med et stort trafikksikkerhetsseminar i Sverige i forrige uke publiserte de syv nordiske MC-organisasjonene i Nordisk Motorsykkel Råd (NMR) et felles policy dokument om MC-sikkerhet. NMR representerer 850.000 motorsyklister i Finland, Norge, Sverige, Danmark og Island. Dokumentet forklarer hva de nordiske motorsykkelorganisasjonene mener om aktuelle saker og kommer med forslag til helt konkrete tiltak på viktige områder som for eksempel veivedlikehold, rekkverk, førerkort, synlighet, ekstrematferd og kjøretøysikkerhet.

De nordiske landene er små og ligger i utkanten av Europa, og organisasjonene i Nordisk Motorsykkel Råd mener et tettere nordisk samarbeid vil kunne styrke vår innflytelse, ikke minst i forhold til EUs politikk på området. Med felles målsettinger ville de nordiske landene dessuten kunne innføre en arbeidsfordeling som ville kunne gi både praktiske og økonomiske gevinster, ikke minst på områder som forskning og utvikling. NMR håper derfor de nordiske transportmyndighetene finner plass til en realitetsbehandling av NMRs innspill i løpet av de nærmeste månedene. Dette gjelder ikke minst på det nordiske transportministermøtet - det høyeste politiske nivået for slike spørsmål.

Du kan laste ned NMRs policy dokument her

Du kan lese mer om NMR her


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.