Det 50. Norgestreffet gikk til Sandes MC

Egil Pedersen holdt en presentasjon som fikk årsmøtet til å glede seg til 2015Egil Pedersen holdt en presentasjon som fikk årsmøtet til å glede seg til 2015Det er mulig at andre, potensielle søkere ble litt skremt når ryktet gikk om at Sandnes MC ville søke det 50. Norgestreffet, for faktum er at årsmøtet i NMCU kun hadde én søknad å forholde seg til - nemlig den fra Sandnes MC! 

Sandnes MC hadde levert en omfattende og særdeles god søknad, og formann Egil Pedersen holdt en presentasjon som fikk årsmøtet til å glede seg til 2015. Dette en klubb som tidligere har arrangert ikke mindre enn to Norgestreff, i tillegg til sitt årvisse Fulltreff, så her snakker vi om seriøse folk med stor kompetanse og ubegrenset kred.

Norske motorsyklister kunne ikke fått en mer verdig arrangør av det 50. Norgestreffet, og NMCU gratulerer Sandnes MC med tildelingen. 

Her finner du mer om det 50. Norgestreffet i 2015


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.