Dyrt å reparere

Sammenliknet med et stålskinnerekkverk koster det mye mer å reparere et wirerekkverk, det må repareres langt oftere og de fleste reparasjonen utføres der wirerekkverk brukes som midtdeler på såkalte 2+1 veier.

Dette er noen av konklusjonene i rapporten "Improved Road Design for Future Maintenance - Analysis of Road Barrier Repair Costs", som ble presentert på et seminar i forrige uke. Rapporten er en doktorgradsavhandling av Hawzheen Karim, som er tilknyttet Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Doktorandprosjektet er bestilt av svenske Vägverket og består av to deler: Analyse av reparasjonskostnader og analyse av hvorfor drifts- og vedlikeholdskostnader IKKE tas med i beregningen av totalkostnadene for ulike typer rekkverk.

Et av målene med studien er å lage en modell som inkluderer denne typen kostnader i regnestykket. Hittil har vegmyndighetene lagt desidert størst vekt på investeringskostnadene ved valg av rekkverkstype. Dette fordi drifts- og vedlikeholdskostnader har vært belastet et annet budsjett. Hawzheen Karim foreslår derfor at man i kostnadsberegningen for et prosjekt nå også skal ta med livslengdekostnader og miljøkonsekvenser.

Under seminaret kom det fram at man nå også skal finne det korrekte kostnadsbildet for to andre rekkverkstyper, nemlig Z-ellipse og betongrekkverk. Man har i den forbindelse allerede kikket på en 12 km lang strekning med betongrekkverk utenfor Göteborg. Vegen der dette rekkverket står montert har en døgntrafikk på mer enn 30.000 kjøretøyer. For samme tidsperiode som undersøkelsen av wirerekkverk og stålskinnerekkverk var det ikke registrert en eneste krone i reparasjonsutgifter på betongrekkverket i Göteborg!


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.