Ekstasefart

Milan Kundera er tsjekkisk forfatter bosatt i Frankrike. En av hans mest kjente romaner er ”Tilværelsens uutholdelige letthet”, som også er filmatisert.Milan Kundera er tsjekkisk forfatter bosatt i Frankrike. En av hans mest kjente romaner er ”Tilværelsens uutholdelige letthet”, som også er filmatisert."... Et menneske som sitter krumbøyd over motorsykkelen sin, kan bare konsentrere seg om fluktens nåtidssekund; han klamrer seg til en brøkdel av tiden som er avskåret både fra fortid og fremtid; han er revet løs fra tidens kontinuitet; han er utenfor tiden; med andre ord befinner han seg i en ekstasetilstand; i denne tilstanden vet han ingen ting om sin egen alder, ingen ting om sin kone, ingen ting om sine barn, ingen ting om sine bekymringer, og følgelig er han ikke redd, for fryktens kilde er fremtiden, og den som er befridd for fremtiden, har ingen ting å frykte ...  

I motsetning til motorsyklisten er den som løper til fots, alltid til stede i sitt eget legeme, han er uten stans tvunget til å tenke på vannblemmene sine, på andpustenheten; når han løper kjenner han sin tyngde, sin alder, han er mer enn noensinne bevisst seg selv og sin livstid.  

Alt forandrer seg når mennesket overlater fartsevnen til en maskin: dermed er hans egen kropp satt ut av spill, og han hengir seg til en fart som er ikke-kroppslig, ikke-materiell, ren fart, farten i seg selv, ekstasefart ..."

Milan Kundera (2006)


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.