En motorsykkel i teknisk god stand gjør kjøreopplevelsen bedre

- Om man ikke har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre en vurdering av den tekniske tilstanden på motorsykkelen kan man nå kjøpe denne tjenesten hos MCFs forhandlernettverk, sier Olaf Olstad i MCF- Om man ikke har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre en vurdering av den tekniske tilstanden på motorsykkelen kan man nå kjøpe denne tjenesten hos MCFs forhandlernettverk, sier Olaf Olstad i MCFDe fleste motorsyklister liker dårlig at sykkelen ikke er i perfekt teknisk stand. Først og fremst fordi det forringer kjøreopplevelsen. Dessuten kan det føre til driftsstans. Derfor oppsøker motorsyklister MC-verkstedet sitt med en gang de oppdager at noe er galt med sykkelen. Eller de skrur selv, om man har nødvendig kompetanse og en motorsykkel der det er mulig. Mange følger produsentens anbefalinger om service. Også lenge etter at garantien har gått ut. Når sykkelen er jevnlig på service oppdages ofte problemer før de blir tekniske feil.

Det finnes imidlertid også mange motorsykler som aldri er innom et verksted. Dette er ofte eldre sykler der verdien har flatet ut på et stabilt lavt nivå. De eies og kjøres ofte av folk som verken har MC-teknisk kompetanse eller prioriterer teknisk vedlikehold. Slike sykler forfaller langsomt. Det fører ikke nødvendigvis til farlige problemer, men det kan gjøre sykkelen mer vrien å kjøre og det fører noen ganger til driftsstans.

 

- Om man ikke har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre en vurdering av den tekniske tilstanden på motorsykkelen, både med tanke på sikkerhet og med tanke på øvrige funksjoner, kan man nå kjøpe denne tjenesten hos autoriserte MC-verksteder som er godkjent av Motorsykkelimportørenes Forening (MCF), sier Olaf Olstad, markedsansvarlig for Honda i Norge.

 

Tjenesten er kalt TILSTANDSRAPPORT og om man bestiller time hos et av verkstedene i MCFs forhandlernett vil en kompetent MC-mekaniker sjekke viktige punkter på sykkelen og skrive sine vurderinger inn i et særskilt utformet skjema. En slik TILSTANDSRAPPORT er et verdidokument som kan følge motorsykkelen og gi en enkel, helhetlig vurdering av den tekniske tilstanden. Nyttig for eieren og nyttig for en eventuell kjøper av sykkelen. Skjemaet må være signert og påført autorisasjonsnummeret for at det skal være gyldig.

 

I Norge blir det omsatt mer enn 20.000 motorsykler mellom privatpersoner hvert eneste år. Ved salg mellom privatpersoner er det ofte usikkerhet om motorsykkelens tekniske tilstand. En TILSTANDSRAPPORT vil gi trygghet for både selger og kjøper. Dette er ikke minst viktig om kjøper og selger bor på hver sin kant av landet. Det vil etter hvert bli mulig å kunne publiseres TILSTANDSRAPPORT som et eget felt i annonser på finn.no, som jo er den kanskje viktigste markedsplassen for omsetning av brukte motorsykler. Det vil derfor på en enkel måte være mulig å sortere frem alle motorssykler som har slik TILSTANDSRAPPORT.

 

Tilbudet om TILSTANDSRAPPORT er svært gunstig priset hos alle autoriserte MCF forhandlere: Anbefalt pris er kun kr 750. Ved framvisning av gyldig medlemskort i NMCU vil man dessuten oppnå en rabatt pålydende kr 250. Ordningen med TILSTANDSRAPPORT vil omfatte alle kjente motorsykkelmerker og vil tre i kraft fra 15. mai 2013.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.