Endringer i prikkbelastningsordingen

Erik Eriksson er nestleder i NMCUErik Eriksson er nestleder i NMCUOnsdag 18, mai ble en revisjon av prikkbelastningsordningen lagt fram. Meningen er at vi nå skal straffes enda hardere for lovbrudd i trafikken. Man kan mene mye om prikkbelastning, men den treffer i alle fall alle trafikanter likt, uavhengig av økonomiske forutsetninger. Ulikt de bøtene som gjerne følger med.

NMCU har også i denne saken vært høringsinstans. I vårt høringssvar er det særlig én sak vi reagerer på. Det er at de som hatt førerkortet i mindre enn to år skal straffes med dobbelt så mange prikker. For de fleste av oss blir for eksempel kjøring mot rødt lys ”belønnet” med tre prikker, mens innehavere av nye førerkortet får seks prikker – bare én overtredelse til og man mister lappen.

- Hvorfor skal uerfarne sjåfører straffes hardere? Det tar tid å bygge opp den nødvendige kompetansen man trenger for å bevege seg prikkfritt i trafikken, sier nestleder i NMCU, Erik Eriksson. I den første perioden kan man tenke seg at man gjør en del ubevisste feil på grunn av manglende erfaring og kompetanse. Det kan skyldes at kjøreopplæringen svikter, eller at sensor godkjenner elever som ikke har tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse, eller er modne nok til å slippes ut i trafikken.

- Kjører man på rødt lys er det like farlig uansett hvem som gjør det, og har du vært på veien noen år bør man kunne forvente at konsekvensvurderingen har blitt bedre. Lovbrudd blir da kanskje vurdert mer som en kalkulert risiko, og det skal man vel kanskje ikke belønnes for? Det bør ikke være myndighetenes mål at nye førere skal være mer redd for å få prikker enn for å komme seg ut i trafikken og tilegne seg nødvendig erfaring, avslutter Erik Eriksson

Les hele NMCU høringssvar her

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.