Enkle sikkerhetstiltak kan halvere antall drepte på motorsykkel

- Veirekkverk, som hver dag redder livet til mange bilførere og bilpassasjerer, forårsaker hvert sjette dødsfall blant motorsyklister i Europa. I sammenstøt med rekkverk har motorsyklister 15 ganger større sjanse for å bli drept enn bilførere, sier Dr. Joanne Hill, lederen for spesialistgruppen i EuroRAP (European Road Assessment Programme) som står bak rapporten "Barriers to change: designing safe roads for motorcyclists". 

 

Rapporten fant klare bevis på at man umiddelbart bør innføre retningslinjer som gir vegingeniørene nødvendig veiledning i hvor de skal ta i bruk motorsykkelvennlige rekkverksløsninger.

 

I Frankrike har veimyndighetene allerede innført bruk av underskinner på steder der det er fare for at motorsyklister kan skli under rekkverket eller treffe stolpene. Siden dette tiltaket ble tatt i bruk har Frankrike redusert antall drepte på motorsykkel med 50 prosent!


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.