Et skritt nærmere seier

Europaparlamentets transportkomités beslutning om å ta MC og moped ut av det nye regimet for EU-kontroll (PKK) er ett skritt nærmere seier for europeiske motorsyklister. Vedtaket er også et forsmedelig nederlag for Werner Kuhn, den tyske saksordføreren, som på en nokså arrogant måte har valgt å se bort fra all objektiv forskning på sammenhengen mellom teknisk svikt og ulykker. I stedet har han støttet seg til noen oppblåste tall fra det multinasjonale tyske testinstituttet DEKRA, som jo har åpenbare kommersielle interesser i at det europeiske PKK regimet utvides.

Transportkomiteen vedtok også at lette tilhengere også skal ut av ordningen. Werner Kuhn fikk heller eller ikke gjennomslag for den foreslåtte tettere testfrekvensen for personbiler. Et flertall gikk nemlig  inn for å beholde systemet med 4-2-2. Fra før har forbrukerkomiteen IMCO også stemt for at MC og moped skal ut av ordningen. Dermed har to av tre komiteer i Europaparlamentet stilt seg bak Ministerrådet (regjeringene i medlemsstatene), som også gikk inn for å overlate avgjørelsen om PKK for MC og moped til det enkelte land i EØF området.  

Neste milepæl blir plenumsavstemmingen i Europaparlamentet. Den finner sted i Strasbourg i begynnelsen av juli. En delegasjon med representanter fra alle medlemsorganisasjonene i FEMA vil foreta en tydelig markering utenfor parlamentsbygningen i Strasbourg på formiddagen før avstemmingen. NMCU vil selvfølgelig være tilstede og vise det norske flagget.

Her finner du pressemelding fra Europaparlamentets transportkomité (TRAN)


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.