EU inne i sluttforhandlingene om PKK

FEMA var tilstede under avstemmingen i Strasbourg i juli, der Europaparlamentet med et knapt flertall besluttet at MC og moped skulle inkluderes i PKKFEMA var tilstede under avstemmingen i Strasbourg i juli, der Europaparlamentet med et knapt flertall besluttet at MC og moped skulle inkluderes i PKKAvstemmingen i Strasbourg juli i år viste at Europaparlamentet er dypt splittet i spørsmålet om periodisk kjøretøykontroll (PKK) for MC og moped. Nå har det sittende litauiske formannskapet ansvar for sluttforhandlingene, der Parlamentet, EUs medlemsstater og Kommisjonen er tvunget til i finne en kompromissløsning i saken. Målet er å finne en slik løsning før det litauiske formannskapet avsluttes til nyttår.

Europeiske motorsyklister og borgere har skrevet et åpent brev til partene i forhandlingene og innstendig bedt dem om å passe på at ikke et teknokratiske og umusikalsk EU igjen vinner over vitenskapelige fakta og folkets vilje. Kommisjonens forslag om utvidet PKK har ikke støtte i EUs medlemsstater. Heller ikke i Europaparlamentets transportkomité. Likevel fikk sosialistene og de grønne et bitte lite flertall for å inkludere MC og moped under avstemmingen i Strasbourg i juli.

FEMA har presentert veldokumenterte, alternative data som viser at teknisk svikt er en ubetydelig årsak til ulykker med motorsykkel og moped. FEMA er veldig tydelig på at disse dataene trumfer det syltynne datagrunnlaget fra det tyske testkonsernet DEKRA, som Kommisjonens forslag bygger på. FEMA, som representerer hundretusener av europeiske motorsyklister, ber nå delegatene i trepartsforhandlingene om PKK å finne en fornuftig og rettferdig løsning, som er basert på vitenskapelige fakta og som tjener borgernes virkelige interesser i stedet for teknokratiske prinsipper.

Her finner du FEMA presidentens åpne brev til partene i sluttforhandlingene om periodisk kjøretøykontroll


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.