EU-kompromiss om periodisk kjøretøykontroll (PKK)

Når NMCUs Hans Petter Strifeldt (t.v.) og John-Ragnar Aarset, statssekretær i Samferdselsdepartementet, møttes i forrige uke stod PKK-saken øverst på dagsordenNår NMCUs Hans Petter Strifeldt (t.v.) og John-Ragnar Aarset, statssekretær i Samferdselsdepartementet, møttes i forrige uke stod PKK-saken øverst på dagsordenDen siste forhandlingsrunden mellom Kommisjonen, Ministerrådet og Europaparlamentet (trilogue) om harmonisert og utvidet periodisk kjøretøykontroll (PKK) er nettopp avsluttet. Når det gjelder saker vi motorsyklister er opptatt av endte forhandlingene i et utvannet kompromiss som langt på vei tar brodden av det opprinnelige forslaget fra Kommisjonen.

EU vil innføre PKK for tung MC, men først fra 2022, og med en klausul som sier at medlemsstatene kan la være dersom det er innført alternative tiltak og dersom trafikksikkerhetsutviklingen mellom 2017 og 2022 har vært god. Når det gjelder lett MC (og antagelig også moped) sier kompromisset at Kommisjonen innen 5 år skal legge fram en rapport basert på objektive data som forteller om det er kostnadseffektivt å innlemme de lette motoriserte to- og trehjulingene i ordningen. 

Kompromisset fritar også historiske kjøretøy og lette tilhengere med en egenvekt under 750kg fra ordningen. Tilhengere mellom 750kg og 3500kg skal vurderes tatt inn i ordningen dersom man finner at det er et kostnadseffektivt grunnlag for å gjøre det. På grunn av kompromisset er heller ikke saken om harmonisert og utvidet periodisk kjøretøykontroll lenger en forordning (som alle land må innføre bokstav for bokstav) men et direktiv (som gir medlemsstatene større slakk).

Både FEMA og den norske regjeringen (Samferdselsdepartementet) har bidratt aktivt til at Ministerrådet satte foten ned for flere av punktene i Kommisjonens forslag. Det foreliggende kompromisset er en direkte følge av den politiske og folkelige motstanden mot det opprinnelige forslaget fra Kommisjonen, som helt åpenbart både manglet proporsjonalitet og et troverdig, vitenskapelig datagrunnlag.

Både den forrige og den sittende regjeringen er mot PKK for MC og moped. Blant partiene er det kun Rødt som sier de er for. Statens vegvesen er i utgangspunktet nøytrale, men etaten støtter seg ofte på fakta fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Og når det gjelder PKK har TØI behørig dokumentert at trafikksikkerhetseffektene er minimale.

Nåværende politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har i to møter med NMCU nylig bekreftet at man ikke ser nødvendigheten av å innlemme motoriserte to- og trehjulinger i PKK ordningen. Både fordi et slikt tiltak ville mangle proporsjonalitet og fordi det i praksis er nesten umulig å gjennomføre i et land med lang vinter og store avstander. Med det handlingsrommet som finnes i EU-kompromisset regner NMCU med at Norge derfor styrer mot en framtid uten PKK for MC og moped. Vi motorsyklister må bare være med å bidra til at vi ikke får en forverring i ulykkesutviklingen for MC.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.