EU-parlamentet stemmer over periodisk kjøretøykontroll

I slutten av mai vedtok Transportkomiteen i EU-parlamentet med knapt flertall en innstilling som fjernet MC og moped fra Kommisjonens forslag om utvidet periodisk kjøretøykontroll (PKK). Flertallet i Transportkomiteen har lyttet til FEMAs argument om at det kan reises tvil om det statistiske grunnlaget for forslaget.

Kommisjonens påstår nemlig at hele 8 % av alle MC-ulykker skyldes tekniske feil. FEMA har hele tiden sagt at denne påstanden er grunnleggende feil. Kommisjonens tall kommer fra det tyske testinstituttet DEKRA, som jo har sterke kommersielle interesser i at PKK ordningen utvides, mens alle uavhengige ulykkesanalyser i Europa viser at en forsvinnende liten del av ulykker med motorsykkel skyldtes teknisk svikt ved kjøretøyet.

Flertallet i Transportkomiteen i EU-parlamentet sier i sin innstilling at Kommisjonen i løpet av tre år skal undersøke hvorfor land med PKK for motorsykkel ikke har bedre ulykkesutvikling enn land uten slik kontroll. Det er nemlig et faktum at ulykkesutviklingen for motorsykkel i Nederland og Norge (uten PKK) er bedre enn i Storbritannia og Tyskland (som har PKK). FEMA påpeker på sin side at de kulturelle trafikksikkerhetsforskjellene mellom landene i Europa er så store at hvert enkelt land selv må få avgjøre hvorvidt man skal innføre PKK for.

Dersom avstemmingen EU-parlamentet i Strasbourg neste tirsdag følger rådene fra sin egen Transportkomité vil de folkevalgte være på linje med de europeiske transportministrene i  Ministerrådet og Kommisjonens forslag om å inkludere MC, moped og lette tilhengere vil bli utsatt til man får fortatt nødvendige studier. Og i FEMA er man trygge på at disse studiene vil vise det alle andre studier viser, nemlig at teknisk svikt er en ubetydelig ulykkesårsak til MC-ulykker.

Det er imidlertid avgjørende at de 754 medlemmene i EU-parlamentet stemmer på rett grunnlag. FEMA har derfor foret parlamentsmedlemmene med korrekt informasjon gjennom hele vinteren og våren. For å være helt sikre vil en delegasjon med representanter fra alle FEMAs medlemsorganisajoner være tilstede i Europaparlamentet i Strasbourg før avstemmingen og markere motorsyklistenes motstand mot Kommisjonens forsalg. I denne delegasjonen vil det selvfølgelig være en NMCU-representant med det norske flagget.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.