EU-tiltak ute av fokus

20. juli publiserte EU-kommisjonen sitt Road Safety Action Programme (trafikksikkerhetsprogram) for de kommende 10 år. Målet er å gjøre europeiske veier sikrere og halvere antall dødsfall i trafikken innen 2020.

I prinsippet
støtter FEMA (Federation of European Motorcyclists' Associations) og FEMAs 25 nasjonale medlemsorganisasjoner EUs engasjementet for å øke trafikksikkerheten for motorsyklistene, men mener at Kommisjonen har et litt feil fokus.
Kommisjonen påstår at man har bakt inn "et nytt fokus på motorsyklister" i det nye trafikksikkerhetsprogrammet, men i stedet for å lytte til allerede eksisterende anbefalinger fra internasjonale eksperter på MC-sikkerhet, satser Kommisjonen på flere uprøvde tiltak som det er tvilsomt om vil ha noen effekt, og som vil gi motorsyklistene økte kostnader.

Etter OECD-konferansen om motorsykkelsikkerhet på Lillehammer i 2008 publiserte OECD en tjue punkts liste over prioriterte tiltak utarbeidet av eksperter fra hele verden. FEMA mener Kommisjonen burde brukt holdt seg strengt til disse anbefalingene i stedet for å lansere egne, uprøvde forslag til tiltak. Kommisjonen mener for eksempel at det er viktigere å skjerpe inn mulighetene til å gjøre endringer på en motorsykkel og innføre periodisk kontroll for MC enn det er å forbedre føreropplæringen og inkludere motorsykkel i nasjonale transportstrategier.

Selvfølgelig finnes det også gode forslag i EUs nye Road Safety Action Programme. Økt satsing på forskning på MC-ulykker, tiltak mot MC-kjøring i påvirket tilstand og oppmerksomhetskampanjer er alle tiltak som både FEMA støtter. Spesielt interesserte kan laste ned EUs Road Safety Programme her.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.