EU vil harmonisere periodisk kjøretøy kontroll

Reglene for PKK varierer over hele Europa. I noen land er kontrollen svært streng og hyppig, mens i andre er det ingen obligatoriske kontroller for motorsykler i det hele tatt. EU-myndighetene mener at slike kontroller vil gi en trafikksikkerhetsgevinst, men FEMA tviler på om dette stemmer. 

Mens studier bestilt av kommersielle kontrollorganisasjoner som DEKRA og CITA peker på alle fordelene som følge av obligatoriske kontroller, anser FEMA at kontrollene er kostnadskrevende og unødvendige. FEMA er overbevist om at motorsyklister er mer bevisste på den tekniske tilstanden på kjøretøyene sine enn andre trafikanter. Motorsyklister trenger ikke godt betalte ingeniører for å fortelle dem at frontlyset ikke virker!

I Sverige har man innført lengre intervaller mellom kontrollene. Grunnen er rett og slett at man sjelden finner feil, fordi motorsyklene er av en helt annen kvalitet i dag enn tidligere, og fordi rutinemessige egenkontroller er en del av MC-kulturen.

Mange europeiske land har i dag ikke periodisk kontroll av motorsykler: Norge, Belgia, Finland, Frankrike, Hellas, Malta, Nederland og Portugal. I tillegg viser det seg at land i Europa som har PKK for motorsykler ikke har noen reduksjon i antall ulykker som kan føres tilbake til PKK.

EU-kommisjonen har satt i gang en spørreundersøkelse for å få inn synspunkter på harmonisering av PKK. Dessverre er det bare borgere i medlemsland i EU som får lov til å svare, men gjennom vårt medlemskap i FEMA har NMCU levert sine innsigelser og innspill:

·         Dersom det skal innføres periodisk kontroll for motorsykkel mener NMCU at myndighetene må kunne legge fram ubestridelige bevis for at teknisk svikt på grunn av manglende ettersyn er direkte årsak til mange MC-ulykker

·         Myndighetene må også kunne bevise at teknisk svikt er ulykkesårsak i såpass mange ulykker at det rettferdiggjør innføring av periodisk kontroll i et kost/nytte perspektiv

·         Dessuten må myndighetene kunne garantere at de som skal utføre kontrollen har tilstrekkelig MC-kompetanse

 

FEMA henviser også til en rapport fra Transportøkonomisk institutt som viser at PKK for biler riktig nok har ført til en reduksjon i antall tekniske feil, men at dette ikke har gitt den forventede reduksjonen i risiko for disse kjøretøyene

FEMA ber Kommisjonen å avstå fra å innføre harmonisert PKK for motorsykler innenfor EØS-området og har iverksatt en kampanje for å mobilisere europeiske motorsyklister. Her finner du FEMAs kampanjeside

EUs spørreundersøkelse om PKK kan du lese her (PDF/oversatt til norsk)

 

NMCU oppfordrer alle norske motorsyklister til å besøke FEMAs facebook side om saken


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.