EUs medlemsstater sier nei til obligatorisk PKK for MC

Fra en av demonstrasjonene mot PKK i BrusselFra en av demonstrasjonene mot PKK i BrusselI et møte i EUs Ministerråd i begynnelsen av desember krevde medlemsstatenes transportministere betydelige endringer i Kommisjonens forslag til ny forordning om periodisk kjøretøykontroll (PKK). Rådet mente blant annet at PKK for MC og moped ikke skal gjøres obligatorisk, men overlates til hvert enkelt medlemland. Gjennom EØS-avtalen gjelder dette også Norge.  

Rådets innstilling kommer blant annet som følge av protester fra MC-organisasjonene i Europa, så både demonstrasjonene i Brussel og henvendelsene til de europeiske samferdselsministrene var vel verdt innsatsen!  

Kommisjonen argumenterte i sitt opprinnelige forslag med at obligatorisk PKK for MC og moped, sammen med en svært hyppig testfrekvens (4-2-1-1-1-1-1-1-1-1), ville ha en betydelige trafikksikkerhetseffekt. Men med et elendig statistisk grunnlag klarte imidlertid Kommisjonen aldri å sannsynliggjøre denne effekten overfor EUs medlemsstater.

Nå skal saken behandles i Parlamentet, men det er lite trolig at medlemsstatenes parlamentarikere i Brussel vil gå mot innstillingen til sine nasjonale regjeringer. Dermed har motorsyklistene tatt et langt skritt i retning av å vinne PKK-saken!

Vi må igjen si at vår egen regjeringen har inntatt et forbilledlig klart standpunkt i denne saken. Her kan du lese samferdelseminister Marit Arnstads siste notat til EUs Ministerråd

I Ministerrådsmøte den 20. desember ble beslutning om å ta motorsykkel og moped ut av forslaget til nye PKK regler formalisert gjennom avstemming. Les rapport fra møtet på FEMAs webside


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.