EUs nye typegodkjenningsforskrift

EuroparlTV: Se det korte intervjuet med Aline og Philip fra FEMAEuroparlTV: Se det korte intervjuet med Aline og Philip fra FEMADen nye typegodkjenningsforskriften kommer gjennom EØS-avtalen også til å gjelde for norske motorsyklister. FEMA har gjort en kjempejobb og har blant annet sørget for at vi har blitt kvitt 100 hk grense, fått inn krav om at produsentene må oppgi CO2 tall som er sammenliknbare med bil, sørget for at det forsatt blir mulige med amatørbygde motorsykler og fått innført krav om at produsentene skal garantere at motorsykkelen holder typegodkjenningskravene i 50.000 km.

Hadde vi ikke hatt dyktige FEMA-folk som Aline Delhay, Philip Vogt og Hugo Roebroeck i Brussel hadde vi ikke vært i nærheten av et slikt resultat. Men det er én ting som bekymrer, og det er Forbrukerkomiteens vedtak om å gjøre innskrenkninger i retten til å modifisere drivlinjen. Blir dette stående kan vi i praksis glemme modifiseringer som PowerCommander og endring av utveksling.

Hør hva Aline og Philip sier om saken i dette innslaget på EuroparlTV

Slaget er imidlertid ikke tapt. EU-parlamentet skal ikke stemme over saken før i mars, så våre folk i Brussel har ennå litt tid. NMCU-medlemmer kan lese mer om den nye typegodkjenningsforskriften i MC-bladet. FEMA har også lagt ut en lang kommentar på engelsk på sin nettside.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.