Få klager

Det er et faktum at NMCU så langt i år har hatt uvanlig få forbrukersaker, noe som selvfølgelig er svært gledelig. Vi kan selvfølgelig ikke si noe sikkert om grunnene til dette, men det går jo an å tenke at moderne motorsykler og kjøreutstyr har fått høyere kvalitet og at det fører til færre klagesaker. 

Det er også mulig å spekulere i om den gledelige utviklingen kan ha en sammenheng med at Norsk MC Forhandlerforening (NMCF) tidligere i år fikk plass en bransjeautorisasjon som blant annet er ment å gi forhandlerne et mer bevisst forhold til sine forpliktelser overfor kunden. Ikke minst på viktige områder som garantisaker og verkstedarbeid. Innføringen av en slik autorisasjon av NMCFs medlemsbedrifter bidrar antagelig til en profesjonalisering av forhandlernettet og gir et sett felles spilleregler som både kommer oss forbrukere til gode, og som gir NMCF-forhandlerne et godt utgangspunkt for en profesjonell og forutsigbar kundebehandling. 

Forhandlerforeningen har omlag 30 medlemsbedrifter og representerer nesten 70% av bransjens omsetning i sluttleddet. Man kan se om en forhandler er NMCF-autorisert gjennom et skilt som er skrudd opp på veggen (se illustrasjon). Autorisasjonen finnes i sin helhet på NMCFs webside og er verdt en gjennomlesning.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.