Får støtte i uavhengig rapport

Foto: Dan ÅsenFoto: Dan ÅsenMC-bladet nr 2/2010 har en artikkel om Rekons uavhengige granskning av Gjerdrum ulykken. Her kan du lese denne artikkelen.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.