Førerkortregler for MC

Lars-Inge Haslie er rådgiver i Vegdirektoratet og ekspert på førerkortreglerLars-Inge Haslie er rådgiver i Vegdirektoratet og ekspert på førerkortreglerMange tar kontakt med NMCU og spør om reglene for førerkort for motorsykkel. Vi tok derfor turen inn til Vegdirektoratet, hvor vi satte oss ned sammen med rådgiver Lars-Inge Haslie og gikk gjennom alle tenkelig innfallsvinkler til opplæring og førerprøve for motorsykkel i Norge.

De nokså kompliserte rammebetingelsene for førerkort er ikke pønsket ut av norske myndigheter. På grunn av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen er det EUs førerkortdirektiv som bestemmer hvordan disse reglene skal være. Innholdet i opplæring og førerprøve derimot styrer vi selv. 

Vi har samlet svarene Vegdirektoratet i et eget dokument om førerkortregler for MC i Norge. 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.