Færre drepte på MC

Trygg Trafikk har offentliggjort ulykkestall fra januar til september i år og antall drepte på motorsykkel er det laveste på mange år. Samtidig har bestanden av motorsykler aldri vært høyere. Antall drepte på MC per 1. september har de siste 10 årene ligget omkring 30, men de to siste årene har vi sett en klar nedgang (23 og 12).

NMCU er selvfølgelig svært glad for at færre har omkommet, men vi er samtidig nødt til å minne om at ulykkestallene på motorsykkel er så lave at selv små tilfeldigheter kan gi store utslag. Både i positiv og i negativ retning. Vi må derfor vente til 2011-sesongen er slutt før vi trekker noen konklusjoner. Og for å se de større utviklingstrekkene er vi nok nødt til å vurdere ulykkesutviklingen i et femårsperspektiv.

Når det er sagt må det selvfølgelig sies at både motorsyklister, myndigheter og bransje driver et seriøst og kontinuerlig MC-sikkerhetsarbeid. Både Full Kontroll, føreropplæring, SE OSS kampanjer, bruk av ikke-påbudt sikkerhetsutstyr og frivillig etterutdanning er tiltak som ganske sikkert gir positive effekter.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.