FEMA er 20 år

Økt framkommelighet, lavere utslipp av klimagasser og færre ulykker står øverst på den europeiske agendaen. Det er FEMAs oppgave og sørge for at motorsykler bli sett på som en del av løsningen på disse utfordringene.

Anerkjennelse av tohjulingenes positive rolle i samfunnet var en av hovedgrunnene til at nasjonale MC-organisasjoner fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Hellas, Østerrike og Luxembourg gikk sammen og dannet FEM i 1988.

Ti år senere, i februar 1998, slo FEM seg sammen med den andre, store europeiske MC-organisasjonen, EMA (som NMCU var med å starte i 1992), og ble til FEMA. Medlemmene bestemte at FEMAs hovedformål skulle være å sikre at EUs lovgivning omkring motorsykler alltid er rimelig og nødvendig. Denne oppgaven er fortsatt like viktig.

I jubileumsåret 2008 har FEMA 24 nasjonale medlemsorganisasjoner fra 19 europeiske land, og representerer interessene til mer enn 17 millioner europeiske motorsyklister.

FEMA har fast sekretariat i Brussel med fire heltids ansatte og blir av EU-institusjonene oppfattet som en sterk og uhyre effektiv lobbyorganisasjon, som ikke går av veien for å arrangere store demonstrasjoner (EuroDemo) dersom forhandlinger ikke fører til et rettferdig resultat. Som en konsekvens av sitt MC-politiske engasjement blir FEMA oftere og oftere engasjert i store trafikksikkerhetsprosjekter og forskning omkring MC-sikkerhet.

Utover i jubileumsåret vil FEMA spre informasjon om sin historie, delta med jubileumsstand på de store MC-messene i Europa, gjennomføre workshops og konferanser og arrangere en spesiell MEP Ride (MC-tur med parlamentsmedlemmer) i Brussel. Mer om programmet finnes på www.fema.ridersrights.org/20years

- Europeiske motorsyklister må bli ennå sterkere for å kunne møte de store utfordringene som ligger foran oss på områder som miljø og sikkerhet, sier Aline Delhaye, FEMAs generalsekretær. Hun mener at det er større grunn enn noensinne til motorsyklistene må være årvåkne og passe på at vi blir rettferdig behandlet i store og viktige debattene om Europas trafikale framtid.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.