FEMA - Federation of European Motorcyclists Associations

 FEMAs virksomhet kan sammenfattes i slagordet "Fighting for Riders' Rights in Europe", som oversatt betyr at FEMAs hovedmål er å ivareta europeiske motorsyklisters interesser og kjempe for deres rett til å kjøre motorsykkel uten unødige begrensninger.

 Organisasjonen ble grunnlagt i 1998, da de to organisasjonene FEM (Federation of European Motorcyclists) og EMA (European Motorcyclists Association) slo seg sammen. FEMA er den største motorsyklistorganisasjonen i Europa og har et kompetent sekretariat i Brussel, der tre heltidsansatte medarbeidere følger EU-kommisjonens utspill med "falkeblikk".


Federation of European Motorcyclists Associations (FEMA)
Rue des Champs 62
1040 Brussels
Belgium.

 
tlf: +32 2 736 9047
fax: +32 2 736 9401
E-mail: info@fema-online.eu
URL: http://www.fema-online.eu/


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.