Flere dødsulykker på veiene

Denne sommeren har vi opplevd mange alvorlige ulykker ute på veiene. Foreløpige tall viser at 39 mennesker har omkommet i juni og juli. Det er flere enn i samme tidsrom i fjor. Hittil i år har 16 motorsyklister omkommet i trafikken. Det er syv flere enn på samme tid i fjor, nesten like mange som i hele 2012 og flere enn i 2011, melder Trygg Trafikk.

For en organisasjon som NMCU, som jobber intenst med å bedre sikkerheten til motorsyklistene, er det veldig trist når MC-ulykkene øker. Som alltid er vi svært forsiktig med å kommentere ulykkesutviklingen uten å ha nærmere opplysninger om hver enkelt ulykke. Dessuten har vi lært at det er klokt å vente til året er omme før vi forsøker å finne utviklingstrender.

Det er imidlertid god grunn til å anta at det fantastiske sommerværet over hele landet har ført til mer motorsykkelkjøring, og økt bruk av motorsykkel fører til økt eksponering, som igjen vanligvis fører til flere ulykker. Samtidig vet vi fra medieoppslag at det er flere utenlandske motorsyklister på tur i Norge blant de drepte. Vi vet også at det har vært flere ulykker der motorsyklister har vært helt uskyldige ofre for andre trafikanters feilhandlinger. 

Det er imidlertid alltid vi motorsyklister selv som har størst mulighet for å påvirke om en potensielt farlig situasjon blir en ulykke eller ikke. Norske motorsyklister er både forstandige og kompetente, men uten et beskyttende karosseri rundt oss kan konsekvensene av selv små feilvurderinger bli alvorlige. Nullvisjonens viktigste budskap er at myndighetene erkjenner at trafikantene alltid vil gjøre feil, og at det fysiske veimiljøet derfor må utformes slik at konsekvensene av disse feilhandlingene blir minst mulig. Også motorsyklister og mopedførere må inkluderes i Nullvisjonen.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.