Flere veifellemeldinger

Første halvår i år ble det sendt inn hele 70 veifellemeldinger, og det er langt flere enn for første halvår i fjor. Flertallet av meldingene gjelder skader på veidekket, slike som sprekker, humper og dype hull. Ellers er det sand eller grus i veibanen og glatt veibane på grunn av diesel- eller olje søl som avstedkommer veifellemeldinger fra motorsyklistene.

 

I 1994 døde en motorsyklist på grunn av høye, langsgående asfaltkanter etter en sporlapping på E16 ved Sollihøgda i Buskerud, og i 2000 slo en dom i Høyesterett fast at Statens vegvesen hadde et objektivt ansvar for ulykken. Etter Sollihøgda-ulykken har ikke sporlapping vært brukt som reparasjonsmetode - før nå.

 

De siste ukene har vi nemlig begynt å få inn meldinger om farlige kjøreforhold på grunn av dårlig utført sporlapping. NMCU er bekymret over at sporlapping nå igjen tas i bruk.  - Denne reparasjonsmetoden stiller svært store krav til at arbeidet utføres på helt riktig måte, sier NMCU-leder Hans Vestre, og påpeker at det er helt avgjørende for sikkerheten til oss som kjører på to hjul at det ikke blir stående igjen høye, langsgående kanter eller at det er stor forskjell i friksjon mellom gammel og ny asfalt.

 

NMCUs veifelleskjema finner du her


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.