Forbyr forurensende biler i sentrum

Fra nyttår innførte Berlin, Köln og Hannover såkalte "miljøsoner" i sentrum av byene. Om man vil kjøre bil innenfor disse miljøsonene kreves det at bilen er utstyrt med en særskilt oblat som beviser at kjøretøyet tilfredsstiller en høy miljøstandard.

Den nye loven gjør at for eksempel eldre dieselbiler ikke lenger blir tillatt i sentrum. Forbudet gjelder 7 dager i uka. Bilførere som ikke overholder forbudet får til å begynne med bare en advarsel, men dersom advarselen blir ignorert, venter bøter i størrelsesorden 3-400 kroner. Det er ventet at flere tyske byer vil følge Berlin, Köln og Hannovers eksempel i løpet av året.

Det er gledelig at tyske myndigheter ser på motorsykler som "miljøbesparende" kjøretøyer og at tohjulinger derfor ikke omfattes av den nye loven.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.