Fornyer avtale om trafikksikkerhet

Finn Harald Amundsen (t.v.) og Morten Hansen underskriver avtalenFinn Harald Amundsen (t.v.) og Morten Hansen underskriver avtalenNMCU er svært glad for at TS-avtalen med Statens vegvesen nå er fornyet. Erfaringene fra de to årene vi har hatt en slik avtale er udelt positive, noe som tydelig vises ved at vi har nådd mange av de målene vi forpliktet oss til å jobbe for.

Blant de mange tiltakene som er gjennomført er det særlig grunn til å nevne; innføringen av det elektroniske veifelleskjemaet, utgivelsen av Full Kontroll/Godt Tenkt (som nå er trykket i 140.000 eksemplarer), det nære samarbeidet om OECD konferansen om MC-sikkerhet på Lillehammer og åpningen av verdens første Nullvisjonsvei for MC i Telemark.

 

Den nye toårige avtalen ble underskrevet av Finn Harald Amundsen, trafikksikkerhetsdirektør i Vegdirektoratet og Morten Hansen, generalsekretær i NMCU, under en liten seremoni i Vegdirektoratet tidligere i dag.

 

I den nye avtalen forplikter NMCU seg blant annet til å fokusere på SE OSS problematikken, delta aktivt i utviklingen av MC-opplæringen og promotere konsekvent bruk av fullverdig kjøreutstyr.

 

Statens vegvesen forplikter seg på sin side til å arbeide for at anbefalingene og forslagene til tiltak i Håndbok MC-sikkerhet blir fulgt opp. I den forbindelse nevner avtalen blant annet MC-vennlige underskinner på rekkverk i yttersvinger, jevnlige inspeksjoner av veinettet for å utbedre veifeller og oppfølging av innkomne veifellemeldinger fra motorsyklistene.

Statens vegvesen forplikter seg også til å følge opp anbefalingene fra OECD konferansen om MC-sikkerhet på Lillehammer, med særlig vekt på igangsetting av forskning på menneskelige faktorer i MC-ulykker, samarbeidet med NMCU for å få ut trafikksikkerhetsbudskap til motorsyklistene og arbeidet med å fokusere MC i bilopplæringen.

 

Sist men ikke minst forplikter Statens vegvesen seg til å opprette minst én Nullvisjonsvei for MC i hver region, slik at alle deler av vegvesenet skaffer den kompetansen som region sør fikk gjennom arbeidet med Rv32, Skien - Siljan.

Gjennom fornyelsen av TS-avtalen opplever vi at Statens vegvesen igjen bekrefter at de ser på NMCU som en seriøs samarbeidspartner.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.