Forsikring av ombygde motorsykler

NMCU har fått noen spørsmål fra medlemmer om kaskoforsikring av ombygde motorsykler. Vi sendte derfor et brev med en forespørsel om saken til de åtte største selskapene. Bare IF, Gjensidige og Bilsport og MC tok seg bryet med å svare på forespørselen.

 

IF sier: Vårt utgangspunkt er at et kjøretøy som er godkjent av Statens vegvesen i utgangspunktet er et lovlig kjøretøy som vi dermed kan forsikre. De kjøretøyene vi her snakker om faller imidlertid utenfor kjente risiko- og premiemodeller, noe som betyr at vi vurderer dem individuelt. Når det gjelder ombygde sykler, er det svært sjelden vi diskuterer dekningsomfanget. Vurderingene vil normalt starte med en kontroll av at kjøretøyet faktisk er godkjent etter ombyggingen, og deretter om premie og eventuelle betingelser som f.eks krav til tyverisikring etc.

 

Gjensidige sier: Gjensidiges policy og forsikring av ombygde sykler er at så lenge ombyggingen er godkjent av Statens vegvesen skal disse kunne forsikres på vanlig måte med både ansvar og kasko. Da verdien på slike sykler vanligvis avviker fra opprinnelige modeller er det vanlig å taksere syklene. Pris på forsikringen vil beregnes ut fra risiko for skade, slik det gjøres for sykler som ikke er ombygd. Med andre ord er det ingenting i veien for å forsikre ombygde motorsykler hos oss.

 

Bilsport og MC sier: Som nye aktører i forsikringsmarkedet har Bilsport og MC valgt å hovedsakelig starte med forsikring av motorsykler av seriemessig standard. Det utelukker således sykler som er registrert som ombygde. Når det er sagt ser selskapet på muligheten for å forsikre ombygde motorsykler i framtiden, men det er foreløpig ikke tatt endelig stilling til dette. Det vil i så tilfelle bli et eget forsikringsprodukt på linje med våre øvrige produkter.

Det er altså fullt mulig å få kaskoforsikret en godkjent, ombygd motorsykkel.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.