Forskriftsendring sidevogn ytterligere forsinket

NMCU spurte Vegdirektoratet om grunnen til at forskriftsendringen for dokumentasjon av nyttelast på sidevognsykler og hengerfester drøyer og fikk følgende svar fra Håkon Rosendahl - som etter språket å dømme er jurist :-)

 

- Forslag om endring av forskrift ble sendt på høring i Norge i november 2009. Det kom inne en god del høringssvar i løpet av desember. Som kjent gjennomførte Statens vegvesen ved årsskiftet en stor og gjennomgripende omorganisering. På denne bakgrunn ble det først tid til å foreta en oppsummering av høringen i april 2010.

- Som en følge av våre internasjonale forpliktelser Vegdirektoratet i tillegg sende forslaget til forskriftsendring ut på EØS-høring. Dette innebærer et visst forberedende arbeid for direktoratet. Blant annet må aktuelle bestemmelse oversettes til engelsk.

- I henhold til reglene om stillstandsfrist må det gå minst tre måneder fra EØS- høringen blir sendt herfra, til forskriftsendringene kan vedtas (forutsetter at det ikke har innkommet avgjørende innsigelser mot det norske forskriftsforslaget).

- Vegdirektoratet har til enhver tid mange presserende oppgaver - av både teknisk og juridisk art - og har derfor vedvarende prioriteringsutfordringer. Som tidligere kommunisert herfra vil vi søke å få sendt forskriftsforslaget på EØS-høring i løpet av juni måned 2010.

Sånn er det altså. Dessverre lite vi kan gjøre med saken - annet enn å smøre oss med tålmodighet. Selv om de kom med dårlige nyheter til sidevognfolket skal Vegdirektoratet ha takk for at de kom med et raskt svar på henvendelsen vår.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.