Frikjent etter trafikkulykke

De to meddommerne i Tønsberg tingrett sørget for å frikjenne en bilist som ikke overholdt vikeplikten og kjørte på en ung MC-fører. Begrunnelsen var at det var en MC og ikke en bil kvinnen i 40-årene kjørte på. Aktor hadde lagt ned påstand om 30 dagers fengsel, to års inndragning av førerkortet, oppreisning til den unge MC-føreren og saksomkostninger. Men meddommerne Grete Müller og Berit Follesø ville det annerledes, og sørget for at tingrettsdommer Didrik Behrens ble i mindretall.  


Trafikkulykken skjedde i krysset mellom Kjærnåsveien og Kirkeveien, en torsdag morgen i juni i fjor. I rettspapirene heter det at det var tett trafikk i begge retninger på Kirkeveien, og at den unge mannen med sin røde, lette motorsykkel befant seg i en luke mellom køene. Han kjørte omtrent midt i kjørefeltet sitt, og i samme fart som køen, altså opp mot 60 kilometer i timen. I retten forklarte bilisten at hun ikke så motorsykkelen fordi den er smal, og at det sto en skiltstolpe i krysset.  


MC-føreren ble påført knusningsbrudd i en ankel, brudd i albuen og flere sår etter det ublide møtet med bilen. Han lå på sykehus i 13 dager og var sykmeldt i to måneder. I Tønsberg tingrett konkluderte meddommerne med at bilisten så seg for slik hun burde og kunne og at hun utviste den aktsomhet som kreves i forbindelse med kjøringen. Meddommerne mente motorsyklisten kunne ha holdt høy fart, og at den kan ha vært vanskelig å se. Følgelig slapp bilisten unna fengsel, førerkortinndragning, oppreisningskrav og saksomkostninger.

 

NMCU mener det er farlig dersom den begrunnelsen rettens flertall bruker for å frifinne tiltalte blir stående. Meddommerne i saken baserer sitt standpunkt på at tiltalte har sett seg for slik hun burde og kunne og at ulykken skjedde fordi en motorsykkel er vanskeligere å oppdage enn en bil. Med dette sier rettens flertall at vegtrafikklovens aktsomhetsregel kan graderes, noe NMCU mener er et uhyre farlig signal å sende til norske bilførere.

 

Kollisjoner mellom bil og motorsykkel utgjør halvparten av alle MC-ulykker. Årlig blir mellom 10 og 15 motorsyklister drept, og mer enn 200 skadd, i slike ulykker her i landet.

 

I 1999 gjennomførte Transportøkonomisk institutt (TØI), på oppdrag fra Vegdirektoratet, en undersøkelse av problemet. I rapporten "Motorsyklers og mopeders synlighet" (vedlagt) slår TØI fast at bilførere blir tilkjent skyld i så mange som 8 av 10 ulykker av denne typen.

 

Den vanligste situasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen. Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er "usynlige". Rapporten fra TØI sier at motorsykler befinner seg klart over terskelen for hva som er sansbart. Det kan imidlertid se ut som om bilførerne ikke er innstilte på å se etter tohjulinger.

 

TØI-rapporten sier i sin anbefaling til Vegdirektoratet at den viktigste løsningen på problemet er å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne. Dersom dommen fra Tønsberg tingrett blir stående sendes et signal om at man slipper unna med uaktsomhet dersom trafikanten det går utover er mindre enn en personbil.

 

NMCU har derfor skrevet til påtalemyndigheten og bedt om at dommen ankes.

 

Her kan du kan lese oppslaget i Byavis Tønsberg

Her kan du lese hva Dagbladet skriver om saken

Les intervju med gutten som ble kjørt ned i Byavisa Tønsberg (pdf) 

Saken har fått oppmerksomhet også utenfor landets grenser:

Her kan du lese hva svenske Aftonbladet skriver om saken

Etter ar Hans Petter Strifeldt la ut saken på sin blogg har det kommet reaksjoner fra hele verden

Også FEMA har et oppslag om saken

Det er også opprettet en Facebook side for denne saken

NRK hadde et innslag om saken den 7. april


 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.