Full Kontroll boka er oppdatert

Når NMCUs Trafikksikkerhetskomité (TSK) møttes på veikroa på Kløfta i oktober 1999 for å diskutere produksjon av en kjøreteknisk veiledning for motorsyklister var det ingen som i sin villeste fantasi hadde kunnet forutse hvor stor betydning dette prosjektet ville få.

Den første boka i prosjektet het Full Kontroll og kom ut i 2001. Boka beskrev en presis og effektiv teknikk for sikker motorsykkelkjøring og ble svært godt mottatt av motorsyklistene i Norge. Full Kontroll boka ble et referansepunkt, både for sikkerhetsdialogen i MC-miljøet, innholdet i de frivillige førerutviklingskursene og den læreplanen for føreropplæring på motorsykkel som ble innført i 2005.

NMCU forstod imidlertid tidlig at kjøreteknikk ikke er et mål i seg selv, men kun et nødvendig verktøy for å kunne gjennomføre taktiske og operasjonelle valg ute i trafikken. Det var derfor naturlig å produsere en oppfølger til den første boka. Godt Tenkt kom ut i 2007 og er en bok om strategier for sikker motorsykkelkjøring.

I de ti årene som har gått siden det første opplaget ble produsert, er de to bøkene oversatt til fire språk og publisert i mer enn en kvart million eksemplarer. I tillegg er det foretatt utallige nedlastinger fra nettet. Både MC-importørenes forening og Utrykningspolitiet syntes bøkene var såpass bra at de fikk produsert egne opplag med sine logoer på forsiden, og i 2011 ble NMCU invitert til å presentere Full Kontroll prosjektet for Road Safety Unit i EU-kommisjonen.

Selv om motorsyklister, myndigheter, trafikkskoler og MC-bransje i Norge har høy bevissthet om kjøreteknikk og kjørestrategier på motorsykkel er det fortsatt behov for å dele det vi har lært oss med de nye MC-førerne som kommer til. Derfor har NMCU gått nøye gjennom Full Kontroll og Godt Tenkt, gjort nødvendige oppdateringer, slått de to bøkene sammen til én bok (kalt Full Kontroll) og trykket et nytt opplag.

Boka blir solgt til selvkost, som er 10 kroner per stk. Det blir mulig å få tak i boka når NMCU har stand på Motorsykkelens Dag, Norgestreffet, messer og andre MC-arrangementer. Boka kan selvfølgelig også bestilles fra NMCU-butikken, men da kommer porto i tillegg. Vi oppfordrer klubber, trafikkskoler og trafikkstasjoner som ønsker å bestille flere enn én bok om å ta kontakt med Bjørn på NMCU-kontoret, tlf. 908 37 374.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.