Gir tilbake ubrukte midler

Eva Paulsen, enken etter motorsyklisten som omkom i Gjerdrum-ulykken, gir resten av innsamlede midler til Landsforeningen for trafikkskadde og NMCUEva Paulsen, enken etter motorsyklisten som omkom i Gjerdrum-ulykken, gir resten av innsamlede midler til Landsforeningen for trafikkskadde og NMCUI juridisk forstand tapte de etterlatte oppreisningssaken, men dommen fra Nedre Romerike tingrett er tydelig på at det var grus fra det uvarslede arbeidsstedet som var årsaken til at Cato Paulsen omkom - ikke høy fart eller andre førefeil. Dermed vant de etterlatte en ”moralsk seier” og fikk den ”oppreisningen” de var ute etter.

 

Dommen sier også at saken har vist at det er behov for at Statens vegvesen ser nærmere på rutinene for varsling av delvis ferdige arbeider og skaffer seg økt forståelse av de særskilte trafikkrisikoelementer som knytter seg til motorsyklister. NMCU har tatt tak i denne oppfordringen i dommen fra Nedre Romerike tingrett, og har startet et samarbeid med Vegdirektoratet, der målet er å tette de hullene i entreprenørenes trafikksikkerhetskompetanse som førte til Gjerdrum-ulykken og andre liknende ulykker. Dette arbeidet ser på flere helt konkrete tiltak, som for eksempel skolering av entreprenørenes ansatte ”på bakken”, særskilt skilting for MC, ”sjekkliste” for de ansvarlige på et arbeidssted, forbedringer av eksisterende vedlikeholdsmetoder osv.

 

De 20.000 kroner som nå er satt inn på NMCUs konto vil bli øremerket dette viktige arbeidet. På den måten håper NMCU at alle de ansvarsbevisste motorsyklistene som ga penger til rettssaken etter Gjerdrum-ulykken vil oppleve at pengene kom til nytte. Det er grunn til å anta at prosessen nok vil ta litt tid, men NMCU vil jevnlig rapportere om hvordan det går med saken, både her på websiden og i MC-bladet.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.