Gjennomslag hos politikerne

Et samlet politikerpanel gikk inn for MC-vennlige underskinner, Nullvisjonsveier for MC, nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde motorsykler, fritak fra rushtidsavgift og innføring av CO2 komponent i beregningen av engangsavgift for MC. Uttalelsene fra de ulike partirepresentantene var såpass velbegrunnet og detaljert at det er god grunn til å tro at dette ikke bare er valgflesk, men forpliktende løfter som vil bli holdt.

 

Les mer om debatten hos MC24

 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.