Gjennomsnittlig kjørelengde i 2010

Vi fikk noen færre svar enn vi vanligvis får, men blant svarene var alle fylkene representert. Svarene kom fra motorsykkeleiere i alle aldere og med alle typer sykler. Når vi regnet sammen gjennomsnittlig kjørelengde for 2010-sesongen fant vi ut at den var på 8.506 kilometer. 

Nå har NMCU samlet kjørelengder i 10 år. Hvert år har mellom 1000 og 1500 motorsyklister fylt ut og sendt inn kjørelengdeskjemaet. Gjennomsnittelig årlig kjørelengde i disse 10 årene har vært 7.884 kilometer.  

Dette er noe lengre enn det Transportøkonomisk institutt fant i sin kjørevaneundersøkelse, som ble publisert i fjor. Der fant man at gjennomsnittlig årlig kjørelengde for tung MC lå i underkant av 5000 kilometer per år. Tallet var basert på svar fra 37 % av 4900 eiere av tunge motorsykler.  

NMCU vil nå ta en pause i datainnsamlingen. Vi har gjennom disse dataene fått et veldig mye bedre grunnlag for å vurdere risiko forbundet med å kjøre motorsykkel. Som kjent er denne risikoen avhengig av eksponering, og årlig kjørelengde er et godt uttrykk for eksponering. 

Vi benytter anledningen til å takke de nær 15.000 motorsyklistene som har sendt inn sine årlige kjørelengder gjennom de 10 årene undersøkelsen har pågått.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.