Gjerdrum-ulykken for retten

Foto: Dan ÅsenFoto: Dan ÅsenDen tragisk dødsulykken i juni 2008 fikk bred medieomtale, ikke minst fordi så mange av naboene i lang tid hadde advart mot at noe slikt kunne skje. Etter all sannsynlighet veltet MC-føreren på grunn av grus fra en vegreparasjon ved inngangen til den såkalte Husersvingen, ikke langt fra Ask i Gjerdrum kommune i Akershus.

 

Det uferdige reparasjonsstedet var ikke merket eller varslet og de etterlatte gikk derfor til sak mot vegmyndighetene. Det er Fylkeskommunen som eier den aktuelle veien, men det er Statens vegvesen som har drift- og vedlikeholdsansvaret. Etter 2003 ble imidlertid dette ansvaret konkurranseutsatt i drift og vedlikeholdskontrakter med kommersielle aktører. Entreprenøren som var ansvarlig for dette arbeidsstedet i 2008 var Mesta Drift AS.

 

Den prinsipielt uhyre viktige rettssaken har gått i Nedre Romerike tingrett 21. - 24. mars og fått bred dekning i media. NMCU har vært innkalt som sakkyndig vitne.

 

NMCU ser klare paralleller til den såkalte "Aktiv-saken" på 90-tallet, der en motorsyklist omkom på E16 ved Sollihøgda på grunn av en uvarslet veifelle. Forsikringsselskapet til den omkomne (Aktiv Forsikring) gikk den gang til erstatningssak mot staten. Saken gikk gjennom alle rettsinstanser og i 2000 tapte til slutt staten i en dom i Høyesterett.

NMCU imøteser dommen i Gjerdrum-saken med stor spenning. Den vil definere om de risikovurderingssystemene som Statens vegvesen i dag har er gode nok, eller om de må forbedres. Dommen vil også si noe viktig om ansvarsforholdet mellom vegeier (Fylkeskommunen), ansvarlig for drift og vedlikehold (Statens vegvesen) og operatøren (Mesta).

NMCU har tidligere hevdet at entreprenørene nok er de aller beste til å legge asfalt, men at de åpenbart mangler helt nødvendig trafikksikkerhetskompetanse. Det er nemlig langt fra bare på ulykkesstedet i Husersvingen at entreprenører har gjort elendige trafikksikkerhetsvurderinger! Spørsmålet er imidlertid om det kun er entreprenøren som skal lastes for disse fatale feilvurderingene? NMCU mener at feilen ligger i selve systemet. Når en entreprenør får en drift- og vedlikeholdskontrakt bør det følge med omfattende kursing i trafikksikkerhet og helt tydelige sjekklister for hvilke trafikksikkerhetsvurderinger som må gjøre før og etter et hvert arbeid på en vei det skal settes trafikk på.

Reaksjoner og oppsummeringer finnes på de etterlattes Facebook side. Dom i saken faller i sluttten av april.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.