Godkjenning av sidevognsykler

De siste årene har det vært vanskelig å få godkjent sidevognsykler i Norge. NMCU har diskutert problematikken i flere møter med Vegdirektoratet. Nå har direktoratet kommet opp med en plan for hvordan dette kan løses på litt sikt.

 

- Sidevogn- og trikeproblematikken en konsekvens av at teknologien har utviklet seg mens regelverket har stått stille. I de tilfellene hvor motorsykler bygges om slik at sidevognen blir en integrert del av sykkelen, eller når det gjelder trike, med helt ny bakstilling, øker egenvekten så mye at opprinnelig totalvekt er for lav. I følge gjeldende tekst i Kjøretøyforskriften aksepteres kun kjøretøyfabrikantens dokumentasjon for totalvekt, sier Espen Andersson, som jobber i Kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet.

 

- Det er mange årsaker til at det er slik, hovedsakelig knyttet til sikkerhet, men også til avgifter og førerkort, særlig i forhold til person- og lastebil over og under 3.500kg. Det er ikke egne bestemmelser for motorsykkel når det gjelder dette med totalvekt. I tråd med Kjøretøyforskriften blir det da vanskelig å godkjenne disse kjøretøyene, så lenge kjøretøyfabrikanten ikke vil dokumentere ny totalvekt, fortsetter Andersson.

- Vi ser imidlertid at dette slår urimelig ut i forhold til seriøse sidevogn- og trikeombygginger  så lenge dokumentasjonskravet fra kompetent, uavhengig laboratorium (f.eks TÜV) ellers er tilfredsstilt. Vi ser jo også at disse kjøretøyene godkjennes i andre europeiske land. Vi tar derfor sikte på å gjennomføre en forskriftsendring rettet mot sidevognsykkel og trike, slik at det skal la seg gjøre å få dem godkjent etter vanlige prosedyrer, sier Espen Andersson.


Andersson forteller at prosedyren for forskriftsendring innebærer noe utredning, tre måneders høringsfrist og så oppsummering/etterarbeid før forskriften kan vedtas. Det vil derfor ta noe tid før forskriftendringen vil være på plass. Andersson påpeker at Vegdirektoratet naturligvis heller ikke gi noen absolutt garanti for at forskriftendring vil bli gjennomført - det kan jo komme vektige argumenter imot i løpet av høringsrunden. Men om det ikke kommer innvendinger, vil ny forskrift sannsynligvis være på plass i løpet av 2009.

- Når det gjelder enkeltsaker hvor kunder uforvarende har kommet opp i en situasjon der de har investert i slike kjøretøy, for så å ikke få dem godkjent, har vi hittil vært løsningsorienterte og gitt unntak i enkelttilfeller etter Kjøretøyforskriftens § 1-11. Dette for å få disse sakene "ut av verden". Vi anser nå imidlertid at det er godt kjent både i bransjen og i MC-miljøet at slike ombygginger ikke kan godkjennes etter gjeldende regelverk. Ytterligere unntak vil derfor ikke bli gitt. Folk som vil ha godkjent en trike eller en sidevognsykkel må nå derfor vente til arbeidet med forskriftsendringen er gjennomført, avslutter Espen Andersson, som forøvrig selv er motorsyklist og kjører en BMW R 1200 S (se foto).


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.