Godkjenningsordning for amatørbygde motorsykler

Det er mange forhold som gjør det vanskelig å få godkjent en amatørbygd motorsykkel, men viktigst er nok EØS-reglenes rigide krav til dokumentasjon. Dette er krav det er helt umulig for en privatperson å oppfylle!  Vi kan dokumentere at amatørbygde sykler har svært lav ulykkesinvolvering - på nivå med veiskrape - så disse dokumentasjonskravene har ingen ting med trafikksikkerhet å gjøre.

 

NMCU mener at amatørbygde motorsykler er egentlig kunstverk med skilt, og at det er her problemet ligger: Det er selvfølgelig vanskelig å få et kunstverk til å harmonere med kravene i Kjøretøyforskriften. NMCU mener at man må tillate at det bygges og registreres slike motorsykler i Norge, for i tillegg til å være vakre kunstverk, med innovative tekniske løsninger, er amatørbygde motorsykler også miljøvennlige, fordi absolutt alle brukbare deler resirkuleres i slike bygg - å kaste deler oppfattes av byggemiljøet som rent hærverk. 

 

Derfor vil NMCU at Norge innfører en egen nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde motorsykler. I Sverige har man hatt en slik ordning siden 1983, og både myndigheter og brukere er godt fornøyde med ordningen, som finansieres og administreres av brukerne, etter et mandat fra veimyndighetene

 

Dessuten har det blitt vanskeligere og vanskeligere å få godkjent sidevognsykler, og en slik nasjonal godkjenningsordning ville også kunne løse dette problemet.

 

På NMCUs valgmøte på Tyrigrava spurte derfor debattleder Hans Petter Strifeldt politikerpanelet om de støttet NMCUs krav og derfor ville be Vegdirektoratet begynne å jobbe med saken. Se den uklippede videoen som viser hva Per Sandberg (Frp), Irene Johansen (Ap), Trond Helleland (H), Hallgeir Langeland (SV), Einar Holstad (Krf), Borghild Tenden (V) og Bjørnar Moxnes (Rødt) svarte på dette spørsmålet.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.