Godt besøkt MC-messe

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok i NMCU-debatt om selvkjørende biler og MCSamferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok i NMCU-debatt om selvkjørende biler og MCDa messegeneral Tommy Larssen gjorde opp status etter MC-messen 2017 kunne han konstatere at 23.587 personer hadde besøkt messen denne helgen. Det er nesten 1500 mer enn den forrige publikumsrekorden fra da MC-messen ble arrangert forrige gang, i 2015. Det tilsvarer en økning på seks prosent. 

- Æ e storfornøyd, slår den blide nordlendingen fast, og påstår at ansatte og utstillere bare gikk rundt og gliste etter at dørene stengte. - Det er selvfølgelig viktig for oss å få mange besøkende på messen, men enda gladere blir jeg av å høre at så mange av utstillerne er fornøyd med det de har fått ut av å være her, avslutter messegeneralen den foreløpige oppsummeringen av årets messe. Allerede på mandag begynner han å gjøre seg noen tanker om hvordan han skal følge opp suksessen på neste MC-messe som arrangeres i 2019. 

Mye folk på foredragene på NMCUs foredragsstand. Her er Pål Anders Ullevålseter i aksjon.Mye folk på foredragene på NMCUs foredragsstand. Her er Pål Anders Ullevålseter i aksjon.Også NMCU er fornøyd etter årets MC-messe i Lillestrøm. Vi fikk blant annet lansert den nye Full Kontroll filmen og arrangert flere godt besøkte foredrag på NMCUs foredragsstand. Mest oppmerksomhet fikk nok debatten om selvkjørende biler og MC, der samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen deltok.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.