Grus etter asfaltkanon

Børger BrændBørger BrændVi har tidligere erfart at når det benyttes asfaltkanon, som i seg selv er et tiltak for å bedre trafikksikkerheten, har det ført til trafikkfeller for motorsyklister. Enkelt forklart foregår reparasjonsmetoden ved at det sprøytes på lim og så strøs det fin grus oppå. Problemet er at løs grus blir liggende igjen i vegbanen og utgjør en trafikkfelle dersom det ikke feies bort.
Vi tok derfor umiddelbart kontakt med kretsleder Børger Brend i NMCU Hedmark, som gjennom sitt nettverk i MC-Forum (NMCU, Statens vegvesen og Fylkeskommunen) tok kontakt med ansvarlig i Statens Vegvesen, Cato Løkken, som umiddelbart tok initiativ til å få på plass skilting, samt iverksette arbeidet med å få feid vegbanen for løs grus.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.