Høring om Riksrevisjonens kritikk av veivedlikeholdet

Riksrevisjonens rapport stilte store spørsmålstegn ved konkurranseutsettingen av drift og vedlikeholdsoppgaver i såkalte funksjonskontrakter. Rapporten påpekte også en rekke mangler ved Statens vegvesen sine kontrollrutiner.

 

NMCU har tidligere skrevet om Riksrevisjonens rapport her.

 

Mandag 8. februar var vegdirektør Terje Moe Gustavsen, tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete og nåværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa innkalt til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å svare på kritikken som kommer fram i Riksrevisjonens undersøkelse om drift og vedlikehold av vegnettet.

 

NMCU var en av brukerorganisasjonene som ble bedt om å komme med innspill i forkant av høringen. Et av forholdene NMCU tok opp var det faktum at entreprenørene ser ut til å kunne gjøre fatale feil uten at det får noen som helst konsekvenser. Den såkalte Gjerdrum-ulykken i juni 2008, der en motorsyklist omkom på grunn av en veifelle forårsaket av en entreprenør, er et grelt eksempel på dette. NMCU hevder i sitt innspill at et uavhengig veitilsyn ville kunne ha forhindret flere av de forholdene Riksrevisjonen påpeker.

 

Du kan lese NMCU innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteen her.

 

Du kan se utspørringen av de to statsrådene på Stortingets intern TV her

 

Du kan lese pressemelding fra Trygg Trafikk, som på vegne av sine medlemsorganisasjonene krever et innføring av et uavhengig veitilsyn, her


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.