Høring om sidevogn og hengerfeste

Vi har tidligere skrevet om at det har det blitt vanskeligere og vanskeligere å få godkjent sidevognsykler og hengerfester i Norge. Problemet har først og fremst vært et krav om å måtte framvise dokumentasjon fra motorsykkelprodusenten om vektgarantier for sidevognsykkelen. Dette er et krav som selvfølgelig er helt umulig å innfri, fordi for eksempel BMW eller Honda aldri noensinne vil ønske å gi slike garantier!

Grunnen til hele problemstillingen er at den gjeldende paragrafen i Kjøretøyforskriften stammer fra den gang det var helt vanlig å kjøpe sidevogn til Triumph'en når man fikk barn og trengte mer plass på kjøretøyet. Mange av de store motorsykkelprodusentene så derfor på sidevogner som noe man monterte eller tok av etter behov.  Alle forstår at dagens sidevognsykler, med hjelperammer, navstyring og sving på sidevognshjulet ikke passer inn i en slik tankegang.

Før sommerferien ble NMCU derfor enig med Vegdirektoratet om at saken best kunne løses ved at de utdaterte reglene i Kjøretøyforskriften ble endret.  Nå foreligger høringen, og vi må si at vi er litt imponert over den pragmatiske og løsningsorienterte innfallsvinkelen direktoratet har valgt. 

I korthet går forslaget ut på at største tillatte totalvekt på en sidevognsykkel fastsettes ved å legge sammen totalvekten på motorsykkelen og totalvekten på sidevognen. Totalvekten for motorsykkelen finnes i typegodkjenningspapirene og totalvekten for sidevognen finnes i de tekniske spesifikasjonene fra alle seriøse sidevognsfabrikanter. Enkelt, greit og ubyråkratisk.

 

Når det gjelder godkjenning av sidevogner der det er umulig å framskaffe slik vektgaranti, for eksempel hjemmebygde vogner, må nok de i framtiden godkjennes under de nye nasjonale godkjenningsreglene for amatørbygde motorsykler, som NMCU og NFSOK jobber på spreng for å få innført i Norge.

 

Når det gjelder godkjenning av hengerfester foreslår Vegdirektoratet at om ikke motorsykkelprodusenten selv oppgir konkrete krav til hengerfester på sine modeller, skal hengerfestet godkjennes på grunnlag av dokumentasjon fra hengerfestefabrikanten. Enkelt, greit og ubyråkratisk.

 

Både importørene, Norsk Sidevogn Klubb og NMCU står på høringslisten. Høringsfrist er 18. desember. Du kan laste ned høringsbrevet her.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.