Høringskonferanse om amatørbyggeregler

Robert Frøyseth er formann i Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK), som samarbeider med Vegdirektoratet om innføring av et nasjonalt regelverk for amatørbygde kjøretøyRobert Frøyseth er formann i Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK), som samarbeider med Vegdirektoratet om innføring av et nasjonalt regelverk for amatørbygde kjøretøyVegdirektoratet kaller inn til bransjemøte/høringskonferanse om teknisk forskrift for amatørbygde kjøretøy. Høringskonferansen foregår i Vegdirektoratet den 25. oktober 2012, fra kl. 09.30 til 11.00. Påmelding kan skje i epost til Unni Eik unni.eik@vegvesen.no 

Høringen er klar den 15. oktober og kan da hentes ut på denne nettadressenhttp://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Horinger/Offentlige+h%C3%B8ringer.71208.cms 

På møtet vil Vegdirektoratet presentere forslaget til forskrift, hvordan man ser for seg godkjenningsregimet og kontrollveiledningen. Direktoratet vil også orientere om den prosessen som har vært og om samarbeidet mellom NFSOK/AMCAR/NMCU og Statens vegvesen.  AMCAR/NFSOK vil presentere hva AMCAR/NFSOK ser for seg som sin rolle i det videre arbeidet og hva AMCAR/NFSOK kan bidra med i søke/byggeprosessen. 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.