Høstmønstring i Trøndelag

Høstmønstringa 6. september ender opp hos Stjørdal MC, der NMCUs årsmøte begynner kl 13:00Høstmønstringa 6. september ender opp hos Stjørdal MC, der NMCUs årsmøte begynner kl 13:00Lørdag 6. september arrangerer NMCU i Trøndelagsfylkene Høstmønstring som ender opp hos Størdal MC, der NMCUs årsmøte begynner kl 13:00. Én kortesje starter fra Sør-Trøndelag og en fra Nord-Trøndelag. Man kan møte opp på de enkelte avgangsstedene eller "slenge seg på" underveis

.

Kjøreplan Nord-Trøndelag:

* Statoil Spillum, kl 09:00 til Steinkjer
* Heia Gjestegård, kl 09:00 til Steinkjer.
* Fra Steinkjer (Esso Dampsaga), kl 10:15
* Fra Gråmyra Levanger, kl 11:15
* Ankomst Frigården Stjørdal, kl 12:00 (klubblokalet til Stjørdal MC)

 

Kjøreplan Sør-Trøndelag:
* Sistranda, kl 09:00
* Røros, kl 09:30
* Valset fergekai, kl 10:00
* Vegkroa Støren, kl 11:00
* Best Fannrem, kl 11:00

* Esso Sandmoen, kl 11:45

* Ankomst Frigården Stjørdal, kl 12:00 (klubblokalet til Stjørdal MC)

Høstmønstringa i fjor var en stor suksess, og selv om det bare er NMCU-medlemmer som kan delta på årsmøtet er alle motorsyklister velkommen til å bli med på mønstringa. Alle medlemmer oppfordres selvfølgelig til å være med på årsmøtet. Program for årsmøtedagen finnes her. Om motorsyklister som ennå ikke har meldt seg inn i NMCU ønsker å delta på årsmøtet er det bare å bare å bruke innmeldingsskjemaet.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.